...

      چه شيرين است ، چه شيرين ميتواند باشد.                          افسوس که ما تلخی آنرا احساس ميکنيم.                                                                                                                                         چشمهايش.بزرگ علوی<?xml:namespace prefix = ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 24 بازدید
خرداد 85
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
9 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
6 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
2 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
7 پست